Monitoring agroranden 2013

Al vanaf de start van de pilot Agroranden zijn de randen gemonitord door Paul van Rijn, werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Hierbij is gekeken of de verschillende soorten bloemen en kruiden zich in de randen goed ontwikkelen. Belangrijk bij de monitoring zijn voorts de mogelijkheden voor natuurlijke plaagbestrijding en de functie voor bijen. De resultaten van de monitoring zijn leidend geweest voor de samenstelling van de zaadmengsels voor de bloemen- en de graskruidenranden. We zijn nu zo ver, dat er geen aanleiding meer is om de samenstelling van het bloemenmengsel te veranderen. Dit is goed toegesneden op de verschillende functies. Bij het graskruidenmengsel zien we dat na een aantal jaren de grassen de overhand krijgen. Om voldoende kruiden te houden zal na een jaar of 3 - 4, afhankelijk van de ontwikkeling van de rand, opnieuw moeten worden ingezaaid. Het mengsel zou ook nog enigszins kunnen worden aangepast, maar dan zal er in het najaar moeten worden ingezaaid in plaats van in het voorjaar, zoals nu het geval is. Op basis van de huidige financiering is inzaaien in het najaar echter nog niet mogelijk.

Download de PDF Monitoring en Evaluatie Agroranden 2013 (6,5MB).

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken