Home

Welkom op de website van stichting Rietgors! 

Deze website wordt tijdelijk niet meer onderhouden. Rietgors werkt aan een actualisatie, maar dat duurt nog even. Voor recente informatie over agrarisch natuurbeheer verwijzen wij u graag naar de website van Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW).

De Hoeksche Waard is een eiland onder de rook van het dichtbevolkte Rijnmondgebied en de Drechtsteden. Het is een eiland met een boerenkarakter. Akkerbouw is de voornaamste agrarische activiteit. De openheid, rust en het mooie polderlandschap maken dat vrijwel de hele Hoeksche Waard is aangewezen als Nationaal Landschap. Rietgors gaat voor een gezonde landbouw, een aantrekkelijk landschap met natuur en recreatieve mogelijkheden. Rietgors wil zich daar, samen met anderen, sterk voor maken. 

Stichting Rietgors: De schakel tussen boer en natuur!

Europese UnieEuropees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.


 

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken