Interessante links

Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart
www.hwodka.nl

Waterschap Hollandse Delta
www.wshd.nl

Projecten LTO noord
www.projectenltonoord.nl

Veelzijdig boerenland
www.veelzijdigboerenland.nl

Hoekschewaards landschap
www.hwl.nl

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken