Natuur en biodiversiteit

Marktpartijen zijn steeds meer geïnteresseerd in het vermarkten van biodiversiteit. Reden genoeg om hierop in te spelen met een eigen ‘Biodiversiteit+ label. Een label dat kansen voor een nieuw verdienmodel creëert voor de agrariër die bewust aandacht besteedt aan biodiversiteit. Deze nieuwsbrief (nr. 1) is de eerste in een serie om belanghebbenden en belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het Biodiversiteit+-label.

Kansen voor de agrariër

Het Biodiversiteit+ label creëert kansen voor de agrariër die bewust aandacht besteedt aan biodiversiteit. In deze nieuwsbrief (nr.2) brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In april hebben wij bijeenkomsten georganiseerd met agrariërs. We willen hen graag betrekken bij het Biodiversiteit+ label en vroegen hen om feedback op het concept maatregelenpakket.


Download de informatiefolder

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken