Ganzen

Ook in de winter is er voor natuurliefhebbers genoeg te zien in de Hoeksche Waard. Het Oudeland van Strijen is aangewezen als Natura 2000-gebied voor overwinterende ganzen en smienten. Veel ganzen foerageren in het Oudeland. In het verleden was dit gebied in de winter door de provincie Zuid-Holland ook aangewezen als ganzenfoerageergebied. Boeren zorgden ervoor dat overwinterende ganzen genoeg voedsel kunnen vinden. Rietgors coördineerde dit ganzenbeheer. Deze regeling eindigt op 30 september 2014.Nederland blijkt een aantrekkelijk gebied te zijn voor ganzen, niet alleen in de winter. Steeds meer ganzen blijven ook in de zomer hier in plaats van dat ze naar het noorden vertrekken. Daarbij zorgen ze ook voor grote aantallen nakomelingen.

De schade die ganzen aanrichten aan landbouwgewassen is aanzienlijk en wordt ieder jaar meer. Het beleid, waarvoor de provincie verantwoordelijk is, verandert hierdoor. Er wordt onder andere gestreefd naar een vermindering van het aantal ganzen dat het hele jaar hier verblijft. Het totale budget voor schade door ganzen wordt aan een maximum gebonden.

Omdat het Oudeland van Strijen Natura 2000-gebied is, zal het bieden van winterrust aan de ganzen niet veranderen. Rietgors heeft er wel steeds voor gepleit om het bedrag van 300 euro dat in rekening wordt gebracht als behandelkosten bij een verzoek om tegemoetkoming in schade door overwinterende ganzen, niet aan de grondgebruikers in het Oudeland van Strijen in rekening te brengen. Verjagen is door de Natura 2000 status immers niet toegestaan. Hierdoor zijn er ook geen mogelijkheden om de schade te beperken.

Download de nieuwsbrief van maart 2014.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken