Bijeenkomst Hoeksche Randen

21 november 2013. Op 21 november hebben we, in vervolg op de bijeenkomst op 3 oktober, een informatiebijeenkomst gehouden over de Hoeksche Randen. De pilot Regeling Agroranden 2008-2013 loopt dit jaar af. Bij de start hiervan was ervan uitgegaan dat deze regeling naadloos zou overgaan in het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). De invoering van het GLB heeft echter een aanzienlijke vertraging ondergaan. Mensen van Rietgors, H-WodKa en SOHW hebben nu een werkgroep gevormd om een nieuwe pilot op te stellen: de Hoeksche Randen. Het waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid-Holland zijn bereid om de bijdrage die in 2013 beschikbaar is gesteld voor de agroranden, in principe ook in 2014 beschikbaar te stellen voor de Hoeksche Randen. 

De presentatie van 21 november kunt u hier downloaden.

Verder verwijzen we naar de website: www.hoekscheranden.nl. De informatie op deze site bestaat uit twee onderdelen: een deel bevat vooral informatie specifiek voor het boerenbedrijf, het andere deel is vooral gericht op burgers en andere belangstellenden.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken