Biodiversiteit+ label, ook voor u interessant?

Rietgors is een van de partners van het project dat is gericht op de ontwikkeling van een Biodiversiteit+ label. Marktpartijen zijn steeds meer geïnteresseerd in het vermarkten van biodiversiteit. Om die reden hebben verschillende organisaties het initiatief genomen om een Biodiversiteit+ label te ontwikkelen. Het label is gericht op het bieden van marktkansen voor de agrariërs die binnen hun bedrijfsvoering bewust aandacht besteden aan biodiversiteit.

Bijeenkomst 'Biodiversiteitsvriendelijk boeren
Eind maart en begin april worden er in Zuid-Holland vier bijeenkomsten over 'Biodiversiteitsvriendelijk boeren' georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden maatregelen voor het Biodiversiteit+ label door de deelnemers getoetst op aantrekkelijkheid en praktische haalbaarheid. Er wordt gepeild in hoeverre agrariërs aandacht besteden aan biodiversiteit op het bedrijf en er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om de biodiversiteit te vergroten. Ook wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) die een relatie hebben met (agro)biodiversteit. De initiatiefnemers van het label streven ernaar om het label als een gelijkwaardige maatregel voor de vergroening in het kader van het GLB te laten aanmerken. De haalbaarheid hiervan vormt nog een punt van nader overleg met het ministerie van Economische Zaken.

Uw inbreng op basis van ervaring en kennis is tijdens deze bijeenkomsten van wezenlijk belang. Daarnaast bieden de bijeenkomsten u de kans om aansluiting te zoeken bij het Biodiversiteits+ label.

Wanneer en waar zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten worden op de volgende plaatsen gehouden:

Regio Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Krimpenerwaard
Datum: woensdag 26 maart 2014
Aanvang en tijd: 13.00 uur -15.30 uur
Locatie: Cultureel Centrum De Zwaan, Kerkweg 2, Berkenwoude

Regio Midden-Delfland e.o.
Datum: donderdag 27 maart 2014
Aanvang en tijd: 20.00 uur - 22.30 uur
Locatie: Delflandhoeve, Schieweg 166, Delft

Regio Voorne-Putten en IJsselmonde
Datum: woensdag 2 april 2014
Aanvang en tijd: 20.00 uur - 22.30 uur
Locatie: Dorpshuis Abbenbroek, Molenstraat 16, Abbenbroek

Regio Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee
Datum: donderdag 3 april 2014
Aanvang en tijd: 20.00 uur - 22.30 uur
Locatie: Eendrachtshoeve, Tuinweg 3, Zuid-Beijerland

Uiteraard kunt u ook een andere bijeenkomst dan de bijeenkomst in uw regio bijwonen wanneer u dat beter schikt.

Aanmelden
Wilt u een van de bijeenkomsten 'Biodiversiteitsvriendelijk boeren' bijwonen, dan kunt u zich aanmelden bij Agaath Timmerman van het NAJK (atimmerman@najk.nl). Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is een van de partners bij het Biodiversiteit+ label en verzorgt de aanmeldingen en bijeenkomsten.

Partners Biodiversiteit+ label
NAJK
CREM (Bureau voor duurzame ontwikkeling)
Stichting Milieukeur (SMK)
Rietgors, stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard


Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken