Brief aan staatssecretaris Dijksma

13 november 2013. Deze maand worden er harde noten gekraakt over de nationale invulling van de vergroeningsmaatregelen in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Om voor de vergroeningstoeslag in aanmerking te komen moeten de akkerbouwers 5% van hun akkers inrichten als ecologisch aandachtsgebied (EFA). Voor de Hoeksche Waard komt dit neer op zo’n 750 ha. Hier kunnen dus geen graan, aardappelen, uien, suikerbieten of andere akkerbouwproducten worden geteeld. Rietgors (stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard) is samen met H-WodKa (stichting Hoeksche Waard op de kaart) van mening dat sloten en taluds, naast andere door boeren te beheren kleine landschapselementen, onderdeel moeten uitmaken van de EFA’s. Het mes snijdt op die manier aan twee kanten.

In de eerste plaats hoeft minder van de hoogproductieve landbouwgrond aan de akkerbouw te worden onttrokken. In samenhang met de akkerranden in de Hoeksche Waard ontstaan er goede mogelijkheden om de taluds en sloten, zo te beheren dat de biodiversiteit wordt bevorderd. Dit sluit naadloos aan op de doelstellingen van de EFA’s. In een open brief aan staatssecretaris mevrouw Dijksma hebben Rietgors en H-Wodka hun argumenten uiteen gezet. De brief met de bijbehorende notitie is te lezen op de website van Hoeksche Randen.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken