Brief van Dijksma aan Tweede Kamer

6 december 2013 - Samen met H-Wodka hebben wij medio november een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma, waarin wij hebben gepleit om taluds en sloten naast akkerranden onderdeel te laten zijn van de 5% vergroeningsmaatregelen in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Op 6 december stuurde de staatssecretaris haar visie op de nationale invulling van het GLB naar de Tweede Kamer. Wij zijn zeer verheugd dat in deze brief onze wensen zijn gehonoreerd, zie blz. 5 van de brief aan de Tweede Kamer.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken