Burgers voor bijen

Met ingang van dit jaar kunnen burgers een deel van een akkerrand in de Hoeksche Waard adopteren. Boeren zaaien randen met bloemen voor honingbijen en andere nuttige insecten. Waar bloemen staan, kunnen geen aardappelen, suikerbieten of graan worden geteeld. Om dit te compenseren kunnen burgers een strook van een akkerrand adopteren. Het is een initiatief van Syngenta, wereldwijd actief met de ontwikkeling van onder andere zaden en gewasbeschermingsmiddelen. Wanneer een deel van een akkerrand wordt geadopteerd, stelt Syngenta het bloemenzaad beschikbaar. Het mengsel is afgestemd op de aantrekkelijkheid voor bijen. Het bloemenzaad komt bij de leverancier vandaan die ook het Hoeksche Randenmengsel levert en is hierdoor heel geschikt voor de Hoeksche Waardse klei.
Syngenta start dit project in de Hoeksche Waard om de burger de mogelijkheid te bieden om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Voor de akkerbouwer is het een vergoeding voor het uit productie nemen van kostbare landbouwgrond. Een soortgelijk project wordt ook gestart via de agrarische natuurverenigingen in Flevoland, Groningen en Drente.
Vindt u biodiversiteit ook belangrijk en wilt u als burger of belangstellende akkerbouwer meer weten over de mogelijkheden? Ongeveer vanaf half maart 2014 is er zowel voor burgers als voor akkerbouwers een speciale website beschikbaar met meer informatie over dit project. www.burgersvoorbijen.nl

 

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken