De vogelakkers half juli 2012

De projectgroep heeft half juli een rondje gedaan langs de vogelakkers. Hieronder kort de bevindingen. De winterakkers liggen er over het algemeen heel goed bij. Het zaad is goed opgekomen, alle soorten zijn aanwezig. Als er gezaaid is in een schoon zaaibed, valt de onkruiddruk bijzonder mee. Het zaaisel is goed gegroeid, kniehoog. De eerste bloemen die bloeien zijn boekweit, korenbloemen, klaproos, zomertarwe, zomergerst en haver. Vlas heeft al zaadbolletjes. De zomerakker is goed opgekomen, de teler heeft veel last van onkruid gekregen en om die reden de vogelakker gemaaid. We zien veel insecten, zoals zweefvliegen. Dat is een bewijs dat vogelakkers insecten aantrekken die plaagonderdrukkend werken. Behalve door de vogels zijn de vogelakkers ook van belang voor de Functionele Agro Biodiversiteit (FAB), ofwel hoe kun je de biodiversiteit nuttig gebruiken.

Sander Elzerman verzorgt de monitoring in het project. Hij geeft aan dat de vele her en der verspreid liggende vogelakkers een enorme uitstraling op de akkervogels kunnen hebben. Naar zijn mening werkt dit beter dan weinig hele grote percelen. Onder de knop 'monitoring' vindt u meer informatie over de bevindingen van Sander Elzerman. Johan Dam, de coördinator van Rietgors, experimenteert met teelthandelingen. De kennis die hij daarmee opdoet neemt hij mee in zijn adviezen aan de deelnemers.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken