Duurzame landbouw in een duurzaam landschap

Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) wil starten met de pilot Duurzame landbouw in een duurzaam landschap. Samen met de provincie Zuid-Holland heeft de Hoeksche Waard een investeringsagenda voor 2014-2017 opgesteld. Doel van deze agenda is het geven van een impuls aan een duurzame gebiedsontwikkeling. De regio wil graag als een voorbeeldgebied fungeren, waarin nieuwe arrangementen tussen landbouw en natuur, stad en platteland vorm moeten krijgen. Dit betekent dat de milieu- en natuurwaarden worden versterkt, maar ook dat de arrangementen economisch rendabel moeten zijn. Er wordt gestart met 2 'proeftuinen'. Binnen deze gebieden staat een aantal ontwikkelingen centraal:

  • inspelen op het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB);
  • duurzame ontwikkeling (biodiversiteit) binnen landbouw en landschapsinrichting;
  • verkorten ketens naar de stad;
  • vergroten waterbergend vermogen;
  • duurzame energie;
  • nieuwe verdienmodellen.
De aftrap vindt plaats op 7 maart in het NLC. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Gerard Leggedoor, programmamanager bij SOHW (06-53818582)


Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken