Excursie akkerranden op 17 juli 2014

Gidsen van het Hoekschewaards Landschap en akkerbouwers uit de Hoeksche Waard nemen u mee op een leerzame excursie in het westelijke deel van de Hoeksche Waard (omgeving Goudswaard) om kennis te maken met verschillende soorten akkerranden.

De afgelopen jaren is intensief gewerkt aan het realiseren van gevarieerde en multifunctionele akkerranden in de Hoeksche Waard. De vogels, bijen, insecten en het water ondervinden voordelen van de verweving van akkerbouwactiviteiten en natuur. Inwoners van de Hoeksche Waard en recreanten genieten van de bloemrijke randen. In totaal is in 2014 circa 180 ha akkerranden gerealiseerd, die door ruim 100 akkerbouwers worden beheerd. Aan het randenbeheer liggen verschillende geslaagde en innovatieve pilots en projecten ten grondslag, zoals 'Akkerbouw in groen en blauw', de pilot 'Agroranden' en de pilot 'Akkervogels in de Hoeksche Waard'. Deze projecten zijn op de Hoeksche Randendag in mei 2014 afgesloten. Het stokje is nu doorgegeven aan de nieuwe regeling voor 2014 'Hoeksche Randen'.

De excursie op 17 juli begint om 19.00 uur en eindigt om omstreeks 21.00 uur. De start is bij de boerderij van B. Ampt, Westdijk 2 in Goudswaard. Van hieruit worden verschillende locaties met ingezaaide en gedeeltelijk in bloei staande randen bezocht. Bij de aanvang van de excursie wordt een korte presentatie gegeven en bij de afsluiting zijn er enkele sfeervolle filmpjes die een beeld geven van de akkerranden in de Hoeksche Waard.

Opgeven voor deze excursie is niet noodzakelijk. Advies: wandelschoenen en verrekijker. Gelet op de reisafstand vindt het vervoer plaats met een aantal auto's.
Voor donateurs van Rietgors zijn aan deze excursie geen kosten verbonden.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken