Excursie Akkervogelproject

8 december 2013. Excursie Akkervogelproject Op 8 december is er, samen met de gidsen van Hoekschewaardslandschap, een excursie door het zuidoostelijke gedeelte van de Hoeksche Waard (omgeving Cillaarshoek, Strijen en Strijensas) om nader kennis te maken met het Akkervogelproject.

Akkervogels hebben het de laatste jaren zwaar in Nederland. Met steun van o.a. Europa en de provincie Zuid-Holland zaaiden akkerbouwers in de Hoeksche Waard op verschillende plekken kleine stukken van percelen in om vooral laat in de herfst en in de winter voedsel te bieden voor akkervogels. Door regelmatige tellingen van de in deze percelen voorkomende akkervogels wordt er nagegaan wat het effect is van deze speciaal ingezaaide percelen op de aantallen en soorten akkervogels.

De excursie begint op zondag 8 december a.s. om 13.30 uur ’s middags op de boerderij van J. Dam aan de Keizersdijk 163 in Cillaarshoek. Van hieruit worden verschillende lokaties bezocht met ingezaaide percelen en vogels gespot. De excursie eindigt in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp. Hier wordt onder het genot van een kop erwtensoep (tegen betaling) nog een korte presentatie gegeven over het Akkervogelproject en kunt u een film bekijken. Om 16.30 uur eindigt de excursie.

Advies: Wandelschoenen, regenkleding en verrekijker. Gelet de reisafstand vindt het vervoer plaats met een aantal auto’s.

Kosten: 3 Euro voor niet-leden HWL, 2 Euro voor leden HWL en 1 Euro voor kinderen tot 12 jaar. Donateurs van Rietgors: gratis (behoudens consumpties NLC)

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken