Fietsen langs bloemrijke akkerranden

Stichting Rietgors zet fietsroute uit langs bloemrijke akkerranden

Deze zomer geeft Stichting Rietgors extra aandacht aan bloeiende akkerranden. De stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard heeft in het oosten van de Hoeksche Waard een fietsroute van 20 km uitgezet. De routekaart staat op de website van Rietgors en van het VVV. Te weten www.rietgorsinfo.nl en www.VVVHoekscheWaard.nl. Vanaf die sites is de routekaart te downloaden. U kunt hierover ook contact opnemen met de heer Ruut Roth, bestuurslid Stichting Rietgors, tel 078 673 4185.

De Hoeksche Waard heeft 480 km akkerranden die variëren van bloemrijke akkerranden, gras- en graskruidenranden. Akkerranden helpen bij de gewasbescherming doordat er insecten in leven die plagen in de percelen onderdrukken. Ook verbeteren akkerranden de waterkwaliteit en vormen ze een leefgebied voor vogels en zoogdieren. De bloeiende akkerranden geven veel kleur aan het Hoekschewaardse landschap, waarvan men kan genieten tijdens een mooie fietstocht.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken