Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader voor de beoordeling van subsidieaanvragen voor agrarisch natuurbeheer. Vooral het onderdeel Akkernatuur in het NBP sluit niet aan bij de praktijk van akkerranden- en akkernatuurbeheer in de Hoeksche Waard. Aan het aspect Landschap is helemaal geen aandacht besteed. Het ontwerp NBP is voor een aantal organisaties in de Hoeksche Waard aanleiding geweest om gezamenlijk in de pen te klimmen en een zienswijze in te dienen. Rietgors is hierbij de trekker geweest. Met het eensgezind optrekken en het samen optrekken is de Hoeksche Waard opnieuw een goed voorbeeld van regionale samenwerking.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken