Hoeksche Randen blijven gehandhaafd in 2015

De regio Hoeksche Waard bereidt zich momenteel voor op het voortzetten van de regionale akkerrandenregeling “Hoeksche Randen 2015”. Op 30 december zal hierover een informatieavond worden georganiseerd bij PPO Westmaas. In de regeling Hoeksche Randen werken waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, Stichting Rietgors, Stichting Hoeksche Waard op de Kaart (H-Wodka) en Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) samen aan de ontwikkeling van akkerranden ter bevordering van waterkwaliteit, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteiten. verbetering van de waterkwaliteit en die nuttig zijn voor de biodiversiteit maar ook fraai zijn voor het landschap. De Hoeksche Randen vormen een bufferstrook tussen het cultuurgewas van de agrariër en de sloot. Daarnaast zijn de randen nuttig voor de bevordering van de biodiversiteit. Kleine (zoog)dieren, insecten, vlinders, bijen en vogels maken dankbaar gebruik van de randen als het gaat om leefruimte, bestuiving, fourageren en schuilgelegenheid. De uitbundige bloemenpracht van bloeiende Hoeksche Randen geeft in de zomermaanden een positieve impuls aan de beleving van ons Hoeksche Waardse landschap. Net als in 2014 zal de uitvoering van de akkerrandenregeling onder leiding van Stichting Rietgors en de werkgroep Hoeksche Randen worden uitgevoerd. De regeling is verder doorontwikkeld waardoor een koppeling met het nieuwe Europese Landbouwbeleid (GLB) mogelijk is. Tijdens de informatieavond op 30 december bij PPO Westmaas (start 19.30 uur) zal nadere informatie worden gegeven over de voorwaarden en mogelijkheden van de Hoeksche Randen, gekoppeld aan het GLB. Voor de regeling Hoeksche Randen 2015 is er nog ruimte voor uitbreiding. Nieuwe deelnemers zijn dus ook harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. Voor inhoudelijke vragen over bovengenoemd onderwerp kunt u contact opnemen met Janneke Zevenbergen, voorzitter St Rietgors en voorzitter van de werkgroep Hoeksche Randen, via inforietgors@gmail.com of (0186) 573717.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken