Inspiratiemiddag Help de bijen

25 oktober 2012: Inspiratiemiddag Help de bijen
Op 25 oktober organiseerde de provincie Zuid-Holland een middag over het belang van de bijen voor onze samenleving. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van gewassen en daarmee ook van groot belang voor onze voedselvoorziening.

Weet u hoeveel soorten wilde bijen in Nederland voorkomen? Wij niet. Op de Rode Lijst van de Nederlandse bijen zijn soorten geplaatst die in Nederland als bedreigd of verdwenen beschouwd worden. Wat blijkt: 56% van de (destijds) 338 uit Nederland bekende bijensoorten staan op deze lijst. Maar liefst 35 soorten waren sinds 1970 niet meer in ons land gevonden en 83 soorten staan als (ernstig) bedreigd te boek. De afnames lijken echter vooral vóór 1990 te hebben plaats gevonden en inmiddels zijn er ook weer enkele soorten bijgekomen.

Bijen hebben nectar en stuifmeel nodig als voedsel. Onze bloemen- en graskruidenranden leveren hieraan een bijdrage. Het deed ons dan ook plezier dat de randen in de Hoeksche Waard enkele keren werden genoemd als goed voorbeeld.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken