Raadsledenoverleg Hoeksche Waard

 In het raadsledenoverleg van 17 december hebben we het akkerrandenbeheer in de Hoeksche Waard toegelicht, zoals dat in 10 jaar tijd is van een bescheiden start is gegroeid naar circa 500 km. . Aanleiding daarvoor was het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de mogelijkheden die dat biedt voor akkerrandenbeheer. Die mogelijkheden zijn er zeker, maar vragen inzet van een ieder. Maar het zou jammer zijn wanneer dat wat we in de Hoeksche Waard in de loop van de jaren hebben opgebouwd, waarmee we ook naamsbekendheid hebben gekregen en een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van samenwerken met organisaties, verloren zou gaan. De raadsleden zijn een geïnteresseerd gezelschap en er werden een aantal goede vragen gesteld.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken