Stichting Rietgors

 De Hoeksche Waard: een Nationaal Landschap

Stichting Rietgors:

  • streeft naar behoud en versterking van de landbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten van de Hoeksche Waard.
  • is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen en overlegt met provincie, waterschap en gemeenten om het agrarisch natuurbeheer voor het voetlicht te brengen.
  • doet onder andere kennis en inspiratie op bij Veelzijdig Boerenland, de koepel van agrarische natuurverenigingen en stichtingen in West Nederland.
  • coördineert het ganzenbeheer op agrarische percelen.
In stichting Rietgors zijn verschillende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd:
  • LTO Noord, afdeling De Hoeksche Waard;
  • Hoekschewaards Landschap;
  • Wild Beheer Eenheid Hoeksche Waard;
  • LTO Noord, werkgroep vaktechniek akkerbouw;
  • Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 'Vrouwen van nu’;
  • Samenwerkingsverband van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten.

Door die brede samenstelling vormt stichting Rietgors de schakel tussen; boer en natuur en boer en overheid. Dit leidt vaak tot vruchtbare samenwerkingsverbanden en aansprekende resultaten.

Gezamenlijke reactie op Natuurbeheerplan Zuid-Holland

T/m 18 maart ligt het ontwerp van het Natuurbeheerplan (NBP) van Zuid-Holland ter inzage. Het NBP is voor de provincie een belangrijk toetsingskader v...

Meer lezen

Informatieavond GLB en Hoeksche Randen

30 december is er voor de huidige Hoeksche Randendeelnemers en eventuele nieuwe deelnemers een informatiebijeenkomst bij PPO, Groeneweg 3 in Westmaas....

Meer lezen

Alle artikelen bekijken